Projekty

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROSINEC

Termíny schůzek: 14. 12.

- vyhlášení soutěže O nejkrásnější vánočně nazdobenou třídu – 1. místo – 7. C, 2. místo – 1. G, 3. místo – 2. G

- pomoc vítkovskému útulku – organizace a uskutečnění sbírky + předání sbírky na Policejní služebně Vítkov

- rozdělení zpracování významných dnů na leden a únor

- zapojení do sbírky Sněhuláci pro Afriku

LISTOPAD

Termíny schůzek:2. 11., 16. 11., 30. 11.

- pokračujeme významnými dny

- vyhlášení soutěže na měsíc prosinec – Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu – v průběhu

ŘÍJEN

Termíny schůzek: 5. 10., 19. 10.

- upozorňování na významné dny – žáci v průběhu školního roku budou na nástěnku v přízemí umisťovat informace o vybraných významných dnech – zpracují krátký text s fotografiemi

ZÁŘÍ

Termíny schůzek: 7. 9. , 21.9.

- uvítání nových členů

- seznámení s celoročním plánem

- volba předsedy a místopředsedy veřejným hlasováním

- obnovení nástěnky v přízemí

- nastínění plánu na letošní školní rok

 

 

BŘEZEN

          Termíny schůzek: 9.3., 23. 3. 

- pokračování soutěží na měsíc březen – kontrola plnění

- kontrola zpracování příspěvků do dalšího čísla školního časopisu

- stanovení nových úkolů na měsíc duben:

1. Den úsměvu

2. Den bez jedné ruky

3. Den účesu

ÚNOR

          Termíny schůzek: 3. 2. , 10. 2., 24. 2.

- tisk školního časopisu – prodej každý den o velké přestávce

- rozdělení námětů témat pro zpracování do dalšího čísla školního časopisu Drbník

- vytvoření skupiny na Facebooku pro snadnější komunikaci členů

- plánování soutěže tříd pro 2. pololetí

    – stanovení odměny pro nejlepší třídu

    – zpracovány návrhy na jednotlivé úkoly

    – stanovení úkolu pro měsíc březen

           1. Den fotografie (třídní kolektivy vytvoří originální fotografii)

           2. Den hlasitého zdravení (žáci budou poctivě zdravit všechny dospělé osoby na škole

           3. Den v barevném (třídní kolektivy se shodnou nějaké barvě, do které se všichni obléknou, poté pořídí fotografii)

LEDEN

Termíny schůzek: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1.

- zhodnocení akce Výuka jinak – další termín na Den učitelů – žáci učí místo učitelů

- dokončení školního časopisu Školní drbník – vydání v prvním únorovém týdnu

- zpracování zprávy do soutěže Zlatý Ámos – zisku titulu Mgr. Ivo Hasala – Učitel Moravskoslezského kraje

- zhodnocení práce za 1. pololetí

PROSINEC

Termíny schůzek: 1. 12., 8. 12., 15. 12.

- organizace Výuky jinak – studenti gymnázia učí žáky 2. stupně – nutno zjistit si učivo a náležitě se připravit

- průběžná kontrola stavu článků a jazykové korektury časopisu

- návrh na ocenění Mgr. Iva Hasaly na ocenění Zlatý Ámos

LISTOPAD

Termíny schůzek: 4. 11., 18. 11.

- průběžná kontrola stavu článků a jazykové korektury časopisu

- návrh na uspořádání: Den v černobílém; Výuka jinak dne 22. 12.

ŘÍJEN

Termíny schůzek: 14. 10., 21. 10.

- hlasování o názvu časopisu

- návrhy na grafické zpracování časopisu

- rozdělení jednotlivých témat ke zpracování

ZÁŘÍ

Termíny schůzek: 2. 9., 16. 9., 30. 9.

- uvítání nových členů

- seznámení s celoročním plánem

- volba předsedy a místopředsedy veřejným hlasováním

- obnovení nástěnky v přízemí

- organizace vydávání školního časopisu – volba redakční rady, náměty na jednotlivé rubriky