příspěvková organizace

logo_interreg

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA ČR – PR

CZ_PL_vlajecky

  • Poznáváme kulturní tradice. Školní akademie (Poznáváme kulturní tradice, tři dny), proběhla společně s dětmi z polských Kalet. Shlédli jsme krásná vystoupení pro místní školy, mateřské školky, rodiče i širokou veřejnost. S polskými přáteli děti navštívily Centrum volného času v Opavě, Stanici mladých přírodovědců, zaplavaly si v aquaparku v Hranicích na Moravě a porovnaly své všeobecné znalosti o zemích Evropské unie. Seznámily se s regionálními zajímavostmi a navázaly nová přátelství.

  • Hvězdicový tábor I. V dubnu se uskutečnilo setkání českých a polských dětí a pedagogů v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Děti navštívily tamnější zámek, který se pro letošní rok stal, na základě hlasování, nejpohádkovějším zámkem v České republice. Po večeři byly na programu Hry bez hranic I.- společenský večer. Při něm se děti vzájemně představily a pak už společně zpívaly, tančily a vyráběly batikovaná trička. Druhý den se vydaly do Slezského zemského muzea v Opavě a odpoledne po naučné stezce Mariánské louky v okolí hotelu Belaria. Večerní Hry bez hranic II. byly zaměřeny na společenské hry a zábavné soutěže. Další den jely za zvířátky do mini ZOO, která se nachází ve Stanici mladých přírodovědců v Opavě a odpoledne závodily v orientačním závodě smíšených polsko-českých dvojic a sportovní olympiádě. Poslední večer byly všem účastníkům předány pamětní listy a diplomy a závěrem tábora byla diskotéka.

  • Cykloturistika. Akce Cykloturistika se zúčastnilo deset žáků naší školy a deset žáků z polských Kalet. Ubytovali se v hotelu BELARIA v Žimrovicích, odkud podnikali cyklistické výjezdy. Navštívili zámek v Raduni, poznávali krásné okolí Hradce nad Moravicí, tamnější nádherný zámek, Weishunův náhon… Ve volných chvílích využívali sportovního zázemí hotelu, bazénu a sportovní halu. Na konci obdrželi žáci účastnický list SUPERCYKLISTA, za bezpečné zvládnutí náročných cyklistických tras. Akce opět přispěla k vzájemnému poznání života českých a polských dětí.

  • Dny plné zábavy II. V květnu k nám zavítala partnerská škola z polských Kalet. Měli jsme pro ně připravený bohatý kulturní i sportovní program. Jeli navštívit zámek v Raduni a Kravařích, byly připraveny sportovní závody, výtvarná soutěž a pěvecké DOREMI. Ve sportu soupeřili žáci 3. – 4. tříd v silovém trojboji, pro žáky 5. – 6. tříd byl připraven atletický trojboj, chlapci 7. – 8. tříd hráli turnaj ve stolním tenise, děvčata běhala vytrvalostní běh na 800 metrů a chlapci 9. třídy sehráli přátelské utkání v minikopané proti stejně starým soupeřům z Polska. V učebně výtvarné výchovy se malovalo a kreslilo na téma Z pohádky do pohádky a v multimediální učebně uváděli dva vodníci pěveckou show Doremi. Také učitelé, rodiče a příznivci nestáli opodál a sehráli v úterý večer malý turnaj v odbíjené. Odměnou všem byly nejen poháry a medaile, ale také pěkné zážitky strávené v kruhu přátel a v dobré atmosféře.

  • Hvězdicový tábor II. Ve dnech 16. – 19. dubna 2008 se uskutečnilo setkání českých a polských dětí a pedagogů v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Cílem projektu bylo poznání opavského regionu a upevňování vzájemných partnerských vztahů. Po příjezdu jsme se ubytovali ve dvoulůžkových pokojích a po té se seznámili s prostředím hotelu. K dispozici nám byla sportovní hala, bazén, sauna a salonek, kde jsme se scházeli při různých činnostech. První den po obědě jsme navštívili Zámek v Hradci nad Moravicí, který se pro letošní rok stal na základě hlasování nejpohádkovějším zámkem v České republice. Po večeři byly na programu Hry bez hranic I. – společenský večer. Děti se vzájemně představily a pak už společně zpívaly, tančily a také si vyrobily batikovaná trička. Druhý den jsme se vydali do Slezského zemského muzea v Opavě a odpoledne po naučné stezce Mariánské louky v okolí hotelu Belaria. Večerní Hry bez hranic II. byly tentokráte zaměřeny na společenské hry a zábavné soutěže. Další den jsme jeli za zvířátky do mini ZOO a odpoledne nás čekal orientační závod smíšených polsko-českých dvojic a sportovní olympiáda. Poslední večer byly všem účastníkům předány pamětní listy, diplomy a mohla začít závěrečná diskotéka. Domů jsme se vraceli plni dojmů, zážitků a všichni se těšíme na další setkání s našimi novými přáteli.